Syangja Internet Radionepal-radios

272

Syangja Internet Radio

Listen to Syangja Internet Radio Live broadcast from Nepali, Hindi, English (U.S.) online via Radio India Live | www.radioindialive.com.
Here you can Listen Music, Talks in Nepali, Hindi, English (U.S.).
यो रेडियो को सञ्चालक श्री विक्रम शाही हुनुहुन्छ। यो रेडियो स्याङ्जा जिल्ला पुतलीबजार नगरपालिकाको बाहकोटबाट प्रसारण हुन्छ | Syangja Radio Internet सधैब तपाइको सेवामा छ जहा तपाइकै लागि समर्पित कार्यक्रमहरु समाचार गित संगीत खबर मनोरन्जन रहने छ पल पल खबर, मनोरन्जन, समाचार गित संगीत सुन्न अनि विभिन्न कार्यक्रम सुन्न हामि संगै नजीक हुनुहोस,धन्यवाद ।

https://www.facebook.com/Syangja99/

Related Radios

Syangja Internet Radio